International
Albania
Austria
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark

PIAGGIO Denmark

Thomas Møller Pedersen. Aps.

: Årnakke 33 Alsted

: Nykøbing Mors

: DK-7900

: 00 45 97 74 07 33

: 0045 97 74 07 32

: thomas@tmp.dk

Estonia
F.Y.R. of Macedonia
Finland
France
Georgia

PIAGGIO Georgia

SYSTEM LTD.

: 35 B Kakheti Highway

: Tbilisi

: 0190

:

:

: mail@systems.ge

Germany
Greece
Hungary
Ireland

PIAGGIO Ireland

Bikeworld

: No 1 Long Mile Road

: Dublin

: 12

: 00 353 1 4566222

: sales@bikeworld.ie

Italy
Latvia
Lithuania
Malta
Montenegro

PIAGGIO Montenegro

MaGnus Moto doo

: Oktobarske Revolucije br.130

: Podgorica

: +382 20 624 915

: magnusmoto@t-com.me

Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kingdom
Canada
Mexico
USA
Bermuda
Guadeloupe

PIAGGIO Guadeloupe

Moto First

: 938 Rue Henri Becquerel

: Baie Mahault

: 97122

: +590 590 38-3500

Guatemala
Martinique

PIAGGIO Martinique

Maxi Moto Sarl Jet Zone Ets seconda

: Avenue Maurice Bishop 185

: Fort de France

: 97200

: +596 596 74 39 38

Argentina
Costa Rica
Ecuador

PIAGGIO Ecuador

Distrivehic Distribuidora De Vehículos S.A.

: Panamerica Norte Km 5 1/2 s/n y de los Arupos

: Quito

: 170309

: +59 32 248-3475

French Guiana

PIAGGIO French Guiana

Scoo'Terre Du Sud

: 1 rue Eudoxie Vérin, BP 319

: Cayenne Cedex

: 97327

: +594594291246

Uruguay
Tunisia

PIAGGIO Tunisia

Le Moteur Diesel

: Avenue De Paris, 1

: Megrine

: 2033

: +216 71 297 458

:

: maniaci.antoine@moteurdiesel.com.tn

Algeria

PIAGGIO Algeria

GN MOTO SARL

: 1 rue des Freres Oughlis

: El Mouradia

: 16070

Angola
Gabon

PIAGGIO Gabon

Gabon Sprint Auto

: Libreville

: BP 2961

Mauritius

PIAGGIO Mauritius

Maison de la Moto Ltée

: Belle Rose, Quatre Bornes

: Mauritius

: (+230) 454 40 22

: maisondelamotoltee@gmail.com

Mayotte

PIAGGIO Mayotte

DISMA S.A.R.L.

: Z.I. KAWENI BP 7

: MAMOUDZOU - MAYOTTE

: 97600

: 00269.610595

: 00269.610540

: akxioncycles@disma-may.com

Morocco
Namibia

PIAGGIO Namibia

Vespa Scooters Trading

: Bismarck Street 61

: Windhoek

: 927

:

Réunion

PIAGGIO Réunion

MOTO 2000

: 34, Bd du Chaudron

: Sainte Clotilde

: 97490

: 00262.262.925800

: 00262.262.200832

: moto2000run@wanadoo.fr

Senegal
Armenia

PIAGGIO Armenia

Vanitar LLC

: #3 building, Pavstos Buzand St

: Yerevan

:

: +374 11535000

:

:

Azerbaijan

PIAGGIO Azerbaijan

Azman

: 2 Bibiheybat av. - Building 7

: Baku

: AZ1003

: +994 12 437 41 18

Bahrain
Indonesia
Israel
Japan
Jordan
Lebanon
Oman
Qatar

PIAGGIO Qatar

Alfardan Motorcycles

: Medina Centrale, Alhambra Street, The Pearl-Qatar

: Doha

: POBox 3763

: (+974) 44208 666

: (+974) 44208 824

: Bikemania@alfardan.com.qa

Saudi Arabia
Singapore
United Arab Emirates

PIAGGIO United Arab Emirates

Society Motors

: Alserkal Avenue, Warehouse N°67, Street 8, A1 Quoz 1

: Dubai

:

: +971543352099

:

: state.group@gmail.com

Vietnam
Australia
New Caledonia

PIAGGIO New Caledonia

MECAMOTO

: Rond Point Berthelot

: Noumea

: 98805

: 687 26 39 30

: 687 25 93 23

: fabrice@mecamoto.nc; mecamoto@offratel.nc

Tahiti

PIAGGIO Tahiti

ETS TRACQUI & CIE

: AV. G. BAMBRIDGE - MAMAO

: PAPEETE

: B.P. 8

: 689.505904

: 689.434622

: scootercentertahiti@yahoo.fr

LEGAL NOTES

1. PRIVACYBELEID - INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS KRACHTENS ARTIKEL 13 VAN WETSBESLUIT 196/2003


Dit Privacybeleid is opgemaakt door Piaggio & C. S.p.a. mede uit naam van de met haar verbonden bedrijven (“Piaggio Groep” of “Onderneming”). Hierin worden de procedures beschreven voor het verwerken van persoonlijke gegevens verstrekt door-, of ingezameld onder geregistreerde zowel als ongeregistreerde gebruikers (“Gebruiker” of ’“Gebruikers”) van de website www.it.piaggio.com en de thema-gebonden mini-sites die toegankelijk zijn middels voornoemde website en/of Piaggio domeinen (“Website”). Doel van het Privacybeleid is om Gebruikers in te lichten over het soort persoonlijke informatie dat over hen wordt ingezameld, hoe deze wordt gebruikt en voor welke doeleinden, welke derde partijen toegang kunnen hebben tot deze informatie en hoe de Gebruiker toegang kan hebben tot zijn/haar persoonlijke gegevens en deze kan corrigeren of verwijderen.
De identificatiegegevens verstrekt door Gebruiker bij zijn/haar registratie op de Website en/of abonnering op de diensten, initiatieven en promoties die worden gepubliceerd en/of automatisch gegenereerd wanneer Gebruiker zich toegang verschaft tot de Website, zullen worden verwerkt door de Piaggio Groep en kunnen daarbij worden doorgegeven aan derde partijen overeenkomstig de normen voor gegevensbescherming vastgesteld in het Italiaanse Wetsbesluit 196/2003 – de Italiaanse Wet Gegevensbescherming (de “Wet”), Europese wetgeving en overige toepasbare actuele regelgeving. In dit Privacybeleid wordt onder “Persoonlijke Gegevens” of “Persoonlijke Informatie” verstaan de informatie gebruikt om de gebruiker als fysieke persoon ondubbelzinnig te identificeren. Informatie die in bestaande wetgeving niet als “persoonlijke gegevens” wordt beschouwd, zal ook als Persoonlijke Gegevens worden verwerkt wanneer deze informatie nauw verbonden is met persoonlijke gegevens.


1.1 Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers van gegevens


De verwerkingsverantwoordelijke is de partij verantwoordelijk, ook in vereniging, voor beslissingen met betrekking tot doeleinden van- en methodes en hulpmiddelen voor het verwerken van gegevens, met inbegrip van de beveiliging ervan. De verwerker is de partij aangesteld door de Verwerkingsverantwoordelijke die de Persoonlijke Gegevens in diens naam verwerkt.
De Verwerkingsverantwoordelijken zijn:
a) de persoon met deze bevoegdheid benoemd door de Raad van Bestuur van de Onderneming met statutaire zetel te Pontedera (PI), Via Rinaldo Piaggio 25
b) de bedrijven behorend tot de Piaggio Groep, met toegang tot de persoonlijke gegevens van de Gebruikers afhankelijk van de door hen geboden diensten;
Derde partijen aangeduid in subparagraaf (b), ontvangen bovendien de Persoonlijke Gegevens van de Gebruikers, verwerken deze in de hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijken, in overeenstemming met de toepasbare wetgeving inzake privacy en de hierin vastgelegde doeleinden.
De Verwerkingsverantwoordelijke van Piaggio, aangesteld ingevolge Artikel 29 van het Wetsbesluit 196/2003, die te allen tijde door gebruikers kunnen worden aangesproken voor uitvoering van hun rechten op grond van Artikel 7 van Wetsbesluit 196/2003, is het huidige Hoofd van de Afdeling Juridische en Algemene Zaken. Verzoeken kunnen worden gericht aan Piaggio & C. S.p.a., Ufficio Legale e Societario, Viale Rinaldo Piaggio n. 25, 56025 Pontedera (PI), Italië, of via email naar privacy@piaggio.com.
Een volledige lijst van de Gegevensverwerkers kan schriftelijk worden aangevraagd bij Piaggio & C. S.p.a., Legale e Societario, Viale Rinaldo Piaggio n. 25, 56025 Pontedera (PI), Italië, of via email naar privacy@piaggio.com.


1.2 Het doel van gegevensverwerking en de verstrekking van persoonlijke gegevens


Wanneer een Gebruiker de Website bezoekt, wordt automatisch de volgende informatie ingezameld: de URL van de website vanuit welke de Gebruiker op de Website is gekomen, alsmede die welke de Gebruiker betreedt nadat hij de Website verlaten heeft; het IP-adres van de computer van de Gebruiker; door de Gebruiker aangewend besturingssysteem en browser en, ingeval het een mobiel apparaat betreft, de identificatie van het gebruikte apparaat, het besturingssysteem en de ISP-naam van de "browsergegevens" van het apparaat). Overdracht ervan naar de Website is van wezenlijk belang voor de werking van het informatiesysteem dat de Website en toepassing van typische protocollen voor internetcommunicatie beheert. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerving van anonieme statistische informatie over gebruik van de website en het controleren van de goede werking ervan en worden onmiddellijk na de verwerking gewist. Browsergegevens kunnen worden gebruikt voor het opsporen van de verantwoordelijke(n) in geval van computermisdrijven begaan tegen- of middels de site: afgezien van deze mogelijkheid, worden de gegevens opgeslagen gedurende een door de van kracht zijnde wetgeving voorgeschreven periode en voor de strikt noodzakelijke tijdsduur vereist om de Gebruiker van de gevraagde diensten te voorzien en de communicatieoverdracht te waarborgen.
De Website kan, na voorafgaande toestemming van de Gebruiker, van tijd tot tijd gegevens inwinnen en verwerken die geografische plaatsbepaling mogelijk maken (“Gegevens voor Geografische Plaatsbepaling”) teneinde de door Gebruiker gevraagde diensten te kunnen leveren en verbeteren.
De Piaggio Groep verzamelt en verwerkt tevens Persoonlijke Gegevens die vrijwillig door Gebruikers worden verstrekt tijdens hun interactie met de functies en diensten geboden door de Website, bijvoorbeeld wanneer zij zich inschrijven voor de Website en/of de Gemeenschap van het Piaggiomerk waartoe de Gebruiker behoort, en/of tijdens de deelname van Gebruiker aan promoties of andere initiatieven, zoals verlotingen, die verspreid over de Website plaatsvinden. In het bijzonder zal Piaggio deze informatie verwerken:
a) ten behoeve van de aangevraagde diensten, om de kwaliteit van de aangeboden diensten te controleren en aan alle wettelijke verplichtingen op boekhoudkundig en fiscaal gebied te voldoen;
b) uitsluitend na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, voor commerciële doeleinden, promoties en marketing online en offline en voor markt- en statistisch onderzoek zoals het volgen van klanttevredenheid over producten en diensten van Piaggio en/of andere bedrijven van de Piaggio Groep, of het zenden van technische of publicitaire informatie over producten en diensten aangeboden door Piaggio en/of overige bedrijven van de Piaggio Groep en/of door detaillisten en distributeurs van de Piaggio Groep. Deze informatie kan worden doorgegeven naar andere bedrijven van de Piaggio Groep en/of naar gespecialiseerde bedrijven (mits deze voldoen aan normen voor veiligheid en bescherming in overeenstemming zijn met de van kracht zijnde wetgeving) voor de doeleinden waartoe de informatie werd ingezameld.
Het verlenen van toestemming voor het verwerken van persoonlijke gegevens ten behoeve van de in punt a) omschreven doeleinden is optioneel, maar noodzakelijk voor toegang tot de diensten, promoties en aanbiedingen die door Piaggio op haar Website worden aangekondigd; Wanneer Gebruiker deze informatie niet verstrekt, zal Piaggio niet in staat zijn de gewenste diensten te leveren.
Het verlenen van toestemming voor de verwerking van de persoonlijke gegevens als omschreven in punt b) is optioneel en weigering ervan leidt niet tot uitsluiting van de aangeboden diensten en promoties.


1.3. Openbaarmaking van Persoonlijke Gegevens


Onverlet overdracht teneinde te voldoen aan verplichtingen uit kracht van toepasbare wetten of verordeningen, bijvoorbeeld in geval van juridische procedures, opvraag door gerechtelijke instanties en overige bevoegde overheden, of op grond van overige wettelijke verplichtingen, kunnen de Persoonlijke Gegevens, ter bescherming van de Website en van de rechten en belangen van Piaggio, worden overgedragen ten behoeve van de hier vastgestelde doeleinden, aan:
(i) partijen die optreden als Gegevensverwerkers binnen of buiten de organisatie van de Verwerkingsverantwoordelijke, of personen aan wie verwerking is opgedragen. In het bijzonder kunnen de gegevens worden bekend gemaakt aan werknemers of medewerkers die werkzaam zijn in bedrijfseenheden die zich bezig houden me het leveren van de diensten die van tijd tot tijd door Piaggio worden aangeboden, alsmede aan personen in de bedrijven die zijn aangesteld als Gegevensverwerkers voor het uitvoeren van marketing- en publiciteitsactiviteiten uit naam van de Verwerkingsverantwoordelijke;
(ii) organen, overheden, openbare instellingen, banken, kredietinstellingen, beroepskrachten en/of onafhankelijke medewerkers, ook wanneer deze in vereniging optreden, die Piaggio bijstaan in juridische of fiscale aangelegenheden, op het gebied van sociale zekerheid en in boekhoudkundige en/of organisatorische zaken en zakenpartners (mits deze voorzieningen voor gegevensbescherming overeenkomstig de van kracht zijnde regelgeving in acht nemen).
Persoonlijke Gegevens kunnen ook worden bekend gemaakt aan derde partijen in geval van bedrijfsfusies, overnames of de verkoop door Piaggio van het bedrijf of een bedrijfseenheid. Deze derde partijen zullen uitsluitend van informatie worden voorzien die zij nodig hebben om hun functies te kunnen uitoefenen. De derde partijen zullen de verplichting op zich nemen om de zo ontvangen informatie uitsluitend te gebruiken voor de hierboven omschreven verwerkingsdoeleinden, deze vertrouwelijk te houden en te beveiligen en de van toepassing zijnde wetten inzake Privacy en alle door Piaggio verstrekte instructies in acht te nemen.
De derde partijen die de persoonlijke gegevens van de gebruikers ontvangen, hebben een maatschappelijke zetel binnen de Europese Unie en zullen de gegevens verwerken voor de in dit document beschreven doeleinden in overeenstemming met de van toepassing zijnde verordeningen inzake privacy.


1.4 Overdracht van gegevens aan landen buiten de Europese Unie


De persoonlijke gegevens van de Gebruiker kunnen naar het buitenland worden overgedragen in overeenstemming met de thans van kracht zijnde wetten en verordeningen, met inbegrip van landen buiten de Europese Unie waar de Onderneming haar belangen nastreeft, voor zover deze voldoende beveiliging ervan waarborgen.


1.5 Wijze van gegevensverwerking


De gegevens zullen worden verwerkt overeenkomstig de wettelijke eisen die volledige naleving van de Italiaanse en Europese wettelijke, contractuele en reglementaire verordeningen waarborgen. De gegevens zullen in gedrukte en elektronische vorm worden verwerkt, waarbij methodes worden ingezet die strikt verbonden zijn met de hierboven aangegeven doeleinden en in alle gevallen op zodanige wijze dat veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens gewaarborgd is in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 31 e.v. en de Technische Bepalingen – Bijlage B bij genoemde wet. De gegevens worden bewaard gedurende de periode noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn en in elk geval gedurende de periode voorzien in statutaire en fiscale verordeningen.


1.6 Gegevens van minderjarigen


Piaggio staat personen jonger dan 16 jaar niet toe persoonlijke gegevens te verschaffen.
Persoonlijke gegevens van personen van minder dan 16 jaar oud zullen uitsluitend door Piaggio worden verwerkt na toestemming van een van de ouders of van de persoon die wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de minderjarige.


1.7 Rechten van de Gebruiker


Artikel 7 van de het Italiaanse Wetsbesluit 196/2003 verleent de Gebruikers bepaalde rechten. In het bijzonder heeft de Gebruiker het recht op bevestiging dat zijn/haar persoonlijke gegevens al dan niet bestaan, ook al is hij/zij nog niet ingeschreven, en kan hij/zij verlangen dat deze gegevens beschikbaar worden gesteld in een begrijpelijke vorm. De Gebruiker kan tevens verlangen bekend te worden gemaakt met de oorsprong van de gegevens, alsmede met de aanpak, doeleinden en methode van verwerking ervan met behulp van elektronische apparatuur, zowel als de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke, de gegevensverwerker en de vertegenwoordiger op nationaal gebied en van de partijen/categorieën aan wie de gegevens kunnen worden bekend gemaakt of die met de gegevens bekend kunnen worden in hun functie als voor de betreffende natie aangestelde vertegenwoordiger en van gegevensverwerkers en personen belast met de verwerking.
De Gebruiker kan voorts verlangen (i) de vernietiging, anonimisering, of blokkering van onrechtmatig verwerkte gegevens, met inbegrip van gegevens waarvan de opslag niet noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn ingezameld of vervolgens verwerkt; (ii) het bijwerken, corrigeren of, indien verlangd, aanvulling van de gegevens; (iii) bewijs dat bovengenoemde bewerkingen ter kennis zijn gebracht van de partijen aan wie de gegevens zijn overgedragen, tenzij deze eis onuitvoerbaar blijkt of een duidelijk onevenredig zware inspanning vereist ten opzichte van het recht dat beschermd moet worden.
De Gebruiker kan bezwaar maken, hetzij algemeen hetzij gedeeltelijk:
a) op rechtmatige gronden tegen de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens, ook ingeval deze gegevens van belang zijn voor de doeleinden van de inzameling;
b) tegen de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens wanneer doel hiervan is het opzenden van reclamemateriaal, directe verkoop, marktonderzoek, of commerciële mededelingen.


1.8 Verspreiding van de gegevens


De persoonlijke gegevens van de Gebruiker zullen niet worden verspreid of medegedeeld aan derden, behalve aan de in dit document genoemde partijen.
Bepaalde Persoonlijke Gegevens echter, zoals de bijnaam en/of afbeelding van Gebruiker, of overige informatie die door Gebruiker publiek wordt gemaakt in zijn/haar profiel en/of in mededelingen middels blogs en/of gemeenschappen, worden toegankelijk gemaakt aan- en verspreid onder andere gebruikers zodra de gebruiker ervoor kiest aan dit soort initiatieven (blogs en gemeenschappen) deel te nemen.
Door Gebruiker verstrekte Persoonlijke Gegevens kunnen ook bij bepaalde initiatieven (bijv. online loterijen en/of wedstrijden) worden verspreid.


1.9 Toepasbare wet


Dit Privacybeleid valt onder het Italiaanse rechtsstelsel en in het bijzonder onder de Italiaanse Wet op Gegevensbescherming ter regeling van de verwerking van persoonlijke gegevens – ook wanneer deze in het buitenland zijn opgeslagen – door personen of rechtspersonen die domicilie of maatschappelijke zetel hebben
in Italië of hulpmiddelen in Italië gebruiken. De Wet waarborgt dat de verwerking van persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de rechten van de mens, fundamentele vrijheden en waardigheid, in het bijzonder met betrekking tot vertrouwelijkheid, persoonlijke identiteit en het recht op bescherming van Persoonlijke Gegevens.


1.10 Amendementen van- en aanvullingen op het Privacybeleid


Piaggio kan alle of sommige bepalingen in dit Privacybeleid wijzigen of eenvoudigweg bijwerken wegens amendering van rechtsregels of verordeningen die dit onderwerp regelen ter bescherming van uw rechten. Veranderingen in- en aanvullingen op het Privacybeleid zullen aan de gebruikers bekend worden gemaakt op de homepagina van de website zodra deze in werking komen en bindend zijn vanaf het moment dat ze in deze sectie op de Website worden gepost. Wij verzoeken daarom de Gebruikers deze sectie regelmatig te bezoeken om het laatste bijgewerkte Privacybeleid te raadplegen.
2. BELEID INZAKE COOKIES
Informatie over het gebruik van cookies
Wij delen u hierbij mede dat Piaggio gebruik maakt van “cookies” om de navigatie-ervaring op onze Website voor alle bezoekers ervan te verbeteren.
Een cookie is een klein bestand dat de Website overbrengt op de browser van de Gebruiker. De browser slaat het op en stuurt het naar de Website terug bij het volgende bezoek van dezelfde Gebruiker.
Cookies worden gebruikt voor uiteenlopende doeleinden, zoals: de authenticatie van de computer, het traceren van de sessie en opslag van informatie over bepaalde configuraties van gebruikers die de server binnenkomen.
Met behulp van cookies is de Website in staat de gegevens van de Gebruiker op te slaan voor de duur van zijn/haar bezoek of bij de volgende bezoeken, zodat de Gebruiker op efficiëntere wijze de pagina's kan doorlopen, zijn/haar voorkeuren worden opgeslagen en hij/zij tussentijds sociale netwerken kan inschakelen zoals Facebook, Google+, Instagram en gebruik kan maken van Google Maps.
De gegevens van de bezoekers worden te allen tijde verwerkt op anonieme, gegroepeerde en tijdelijke wijze en zullen niet worden gebruikt voor overdracht van persoonlijke gegevens of gepersonaliseerde reclame; evenmin zullen de systemen worden gebruikt voor het traceren en profileren van de Gebruiker.
Wij willen u hierbij informeren over het feit dat sommige acties niet kunnen worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van cookies (“technische cookies”), die in enkele gevallen technisch van essentieel belang zijn.
Cookies kunnen worden gebruikt om de inlog-gegevens van de gebruiker op te slaan en herkennen dus automatisch de Gebruiker (zodat hij/zij niet elke keer hoeft in te loggen als hij/zij de Website binnenkomt).
Gegevens worden verwerkt met behulp van elektronische, of in elk geval geautomatiseerde, gecomputeriseerde of telematische apparatuur, met een aanpak die strikt gebonden is aan de hierboven aangegeven doeleinden en in elk geval tot doel heeft de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.
Volgens de bestaande wetgeving in Italië is uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van cookies niet altijd vereist. In het bijzonder is geen toestemming noodzakelijk voor z.g. "technische" cookies, d.w.z. cookies die als enige doel hebben om de overdracht van een melding binnen een elektronisch communicatienetwerk te verzorgen, of strikt noodzakelijk zijn om een uitdrukkelijk door de gebruiker aangevraagde dienst te verlenen. Het gaat hier, in andere woorden, om cookies die van essentieel belang zijn voor de werking van de website, of noodzakelijk om door de gebruiker aangevraagde acties uit te voeren.
Technische cookies
De Italiaanse Overheidsdienst voor de Bescherming van Persoonlijke Gegevens beschouwt de volgende cookies als technische cookies, voor welke geen toestemming nodig is:
“analytische cookies” indien direct door de websitebeheerder gebruikt om gegroepeerde informatie in te winnen over het aantal gebruikers en de wijze waarop ze de website bezoeken,
browsing- of sessiecookies (om in te loggen, een aankoop uit te voeren e.d.),
functionele cookies, die het de gebruiker mogelijk maken de website te doorlopen volgens een aantal geselecteerde criteria (bijv. de taal, de voor aankoop geselecteerde producten) en die tot doel hebben de diensten geboden aan de gebruiker te verbeteren.
Profilerende cookies
Anderzijds is toestemming vereist voor gebruik van de z.g. profilerende cookies, d.w.z. cookies die tot doel hebben een profiel aan te maken omtrent de gebruiker; deze worden gebruikt voor het verzenden van reclameboodschappen gericht op de voorkeuren die de gebruiker aan de dag heeft gelegd bij zijn/haar navigaties op internet.
Cookies van derden
Tijdens het doorlopen van de Website kan de Gebruiker ook cookies ontvangen vanuit andere websites of webservers (" cookies van derden") die enkele elementen (bijv. beelden, kaarten, audio, bepaalde links naar pagina's in andere domeinen) kunnen bevatten van de website die de Gebruiker op dat moment bezoekt. Deze cookies zijn ingesteld door een andere website dan die op het moment bezocht wordt.
Cookies blokkeren
Gebruikers kunnen kiezen welke cookies ze willen toelaten door middel van de hieronder beschreven procedure, zowel als cookies toestaan, blokkeren of (geheel of gedeeltelijk) verwijderen met behulp van de specifieke functies in hun browser: het is echter mogelijk, in het geval alle of enkele cookies zijn gedeactiveerd, dat de website niet langer toegankelijk is of dat sommige diensten of bepaalde functies op de website niet langer beschikbaar zijn of niet goed meer werken en/of dat gebruikers telkens wanneer zij de website bezoeken, gedwongen zijn sommige informatie of voorkeuren te veranderen of handmatig in te voeren.
Wanneer u uw cookie-instellingen wilt wijzigen, vindt u hieronder een aantal beknopte instructies hoe dit uit te voeren in de vier meest populaire browsers:
Microsoft Internet Explorer
Klik op 'Extra' in de rechterbovenhoek en selecteer 'Internet opties'. In het pop-up-venster kiest u 'Privacy'. Hier kunt u uw cookie-instellingen aanpassen.
Google Chrome
Klik op het moersleutel-icoontje in de rechterbovenhoek en selecteer 'Instellingen'. Selecteer vervolgens ‘Onder de motorkap’ en wijzig de instellingen in de sectie 'Privacy'.
Mozilla Firefox
Selecteer 'Opties' in het vervolgkeuzemenu linksbovenaan. In het pop-up-venster kiest u 'Privacy'. Hier kunt u uw cookie-instellingen aanpassen.
Safari
Selecteer 'Voorkeuren' in het vervolgkeuzemenu rechtsbovenaan. Selecteer 'Veiligheid'; hier kunt u de instellingen van uw cookies aanpassen.
Zoals aangekondigd in de banner, die onmiddellijk verschijnt bij het eerste bezoek aan de website,kunnen de gebruikers toestemming geven voor het gebruik van alle soorten cookies door op de virtuele acceptatieknop te klikken (bijv. met OK, een keuzevakje e.d.), of door het bezoek aan de website voort te zetten (bijv. door de banner/pop-up te negeren en andere acties uit te voeren). Gebruikers hebben voorts via een link vrij toegang tot de uitgebreide openbaarmaking waarin zij alle informatie vinden over de cookies (beschrijving, doel en opslag) en waarin bezoekers van de website hun toestemming enkel voor bepaalde categorieën van cookies kunnen geven.
Soorten cookies
Ter waarborging van een doeltreffend cookiebeheer, zowel als van een bewuste toestemming, of anderszins, voor hun gebruik, volgt hieronder een overzicht van de verschillende soorten cookies.
1) Technische cookies
Deze cookies zijn van essentieel belang voor de goede werking van de Website. Dit type omvat ook cookies die het de Gebruiker mogelijk maken herkend te worden wanneer zij de Website doorlopen gedurende een sessie of, wanneer vereist, van de ene sessie naar de andere. Sommige aangevraagde diensten kunnen zonder dit type cookies niet worden uitgevoerd.
Deze cookies worden niet voor andere doeleinden gebruikt en zijn gewoonlijk door de eigenaar of beheerder van de Website geïnstalleerd. Ze kunnen worden onderverdeeld in browsing cookies en sessie cookies, die normale browsing-activiteiten en gebruik van de Website waarborgen (bijv. het mogelijk maken een aankoop te doen of naar omgevingen met beperkte toegang in te loggen); analytische cookies, vergelijkbaar met technische cookies wanneer deze direct door de website-beheerder worden ingezet om informatie, in gegroepeerde vorm, in te winnen over het aantal gebruikers en de manier waarop zij de website bezoeken; functionele cookies, die het de Gebruiker mogelijk maken de website te doorlopen volgens een aantal geselecteerde criteria (bijv. de taal, de voor aankoop geselecteerde producten) en die tot doel hebben de diensten geboden aan de gebruiker te verbeteren.
Voorafgaande toestemming van de gebruiker is niet noodzakelijk om deze cookies te installeren, maar kennisgeving van gebruik ervan is verplicht volgens Artikel 13 van de Wet; de beheerder van de Website kan deze kennisgeving verzorgen op de wijze die hem/haar al de meest geschikte voorkomt.
De technische cookies gebruikt door de website worden hieronder opgevoerd:
Sessiecookies:
naam van de cookie
Beschrijving
naam van de cookie
Beschrijving
JSESSIONID
Wordt gegenereerd wanneer een HTTP gebruikerssessie wordt aangemaakt en gehandhaafd gedurende de gehele sessie
JSSCounter
Teller die het aantal bezochte pagina's traceert in het driemaandelijks onderzoek uitgevoerd door piaggiogroup.com
has_js
Dient als hulpmiddel voor de site om de javascript-functie van de browser te controleren
__utmc
Gebruikt door Google Analytics; Dit is de numerieke hashwaarde van de account (bijv. 53891381). Voor meer informatie hierover, zie het Google Privacybeleid en het Google Cookiebeleid.
Permanente cookies:
naam van de cookie
Beschrijving
naam van de cookie
Beschrijving
__utmz
Gebruikt door Google Analytics; traceert de volgende informatie: numerieke hash van de accountgegevens, toegangstijd, specifieke informatie over toegang, aantal voorvallen, trefwoorden, oorsprong en land. Blijven zes maanden geldig.
__utmt
Gebruikt door Google Analytics om gegevensoverdracht op drukbezochte sites te optimaliseren; Gebruikt voor informatie-doeleinden. Blijven 10 minuten geldig.
__utmb
Gebruikt door Google Analytics; traceert de volgende informatie: numerieke hash van de accountgegevens, toegangstijd, enige inloginformatie. Blijven een half uur geldig.
__utma
Gebruikt door Google Analytics; traceert de volgende informatie: numerieke hash van de accountgegevens, een willekeurig getal, toegangstijd, aantal voorvallen. Blijft twee jaar geldig.
JSSfeedback
Dit is de cookie voor gebruikers die de "feedback"-knop hebben ingedrukt voor het driemaandelijks onderzoek op piaggiogroup.com.
surveynameNo
Naam van de unieke cookie gebaseerd op de naam van het onderzoek dat om de drie maanden op piaggiogroup.com verschijnt. Deze telt het aantal keren dat een gebruiker de "nee"-knop heeft geselecteerd in het onderzoek.
surveynameYes
Naam van de unieke cookie gebaseerd op de naam van het onderzoek dat om de drie maanden op piaggiogroup.com verschijnt. Deze telt het aantal keren dat een gebruiker de "ja"-knop heeft geselecteerd in het onderzoek.
privacycookie
Naam van de cookie die traceert of de gebruiker al dan heeft kennisgenomen van het cookiebeleid, als beschreven in de kennisgeving die verschijnt bij het eerste bezoek aan de site door de gebruiker. Duur: één jaar.
SESS<xyx>
Technische cookie beheerd door de CMS, die uniek voor elke anonieme gebruiker van de site wordt geconcretiseerd. Duur: één maand
session_api_session
Genereert een willekeurig getal aan het begin van uw gebruik van de site, dat noodzakelijk is voor de goede werking van de site. Duur: één maand
2) Profilerende cookies
Profilerende cookies zijn ontworpen om profielen van de Gebruikers aan te maken en worden gebruikt om reclameboodschappen te verzenden in overeenstemming met de door de Gebruiker tijdens zijn/haar browser-activiteiten aan de dag gelegde voorkeuren. Deze cookies worden gebruikt om de gebruikers de beste op hun persoonlijke belangstelling afgestemde inhoud leveren. Dit type cookies kan worden gebruikt om gerichte reclame weer te geven, of het aantal malen dat een reclame wordt getoond te beperken. Aangezien deze hulpmiddelen een aanzienlijke inbreuk op het privéleven van de gebruikers kunnen betekenen, vereist de Italiaanse en Europese wetgeving dat de Gebruiker degelijk wordt geïnformeerd over het gebruik van deze cookies en hiervoor op geldige wijze toestemming geeft.
Voor profilerende cookies is voorafgaande geïnformeerde toestemming van de gebruiker noodzakelijk, krachtens Artikel 23 van het Wetsbesluit 196/2003. Deze Website verwerft deze toestemming in de vorm omschreven in de Statuten met behulp van een banner die bij het eerste bezoek verschijnt en een uitgebreide openbaarmaking waarin de gebruiker de betreffende toestemming kan verlenen of weigeren.
3) Cookies van derden
Bij het doorlopen van de website kunnen de gebruikers op hun terminals ook cookies ontvangen van andere websites of webservers (cookies van derden): dit komt voor, omdat de website elementen bevat, zoals afbeeldingen, kaarten, geluid of specifieke links naar webpagina's van andere domeinen, die zich op een andere server bevinden dan de host van de bezochte webpagina. Deze cookies worden direct ingesteld door de beheerders van andere websites of servers dan de Website.
Deze Website gebruikt geen profilerende cookies van derde partijen en het is dus niet nodig om hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker te vragen.

VORIGE

“Piaggio gebruikt cookietechnologie, ook van derden, om de bezoeker tijdens zijn bezoek aan de site een optimale bezoekerservaring te bieden. Voor meer informatie word je verzocht onze privacyverklaring te lezen. Door verder te navigeren accepteer je het gebruik van cookies.